O Božanskih Atributih


Temeljna razodetja za ta planet


Z Bogom razumem skrivnostno in popolnoma neskončno bitje ali z drugimi besedami, skrivnostno snov, ki je sestavljena iz številnih Božanskih Atributov, od katerih je vsak nekaj, kar izraža večno in neskončno bistvo.

BARUCH SPINOZA
Atribute lahko štejemo za bistvene, če označujejo eno ali več lastnosti, brez katerih pojav, bitje, in tu je vključena tudi intimna in skrivnostna Božja bitnost ali predmet, o katerem govorimo, ne more obstajati ali biti mišljen.

Ker smo bili ljudje ustvarjeni po Božji podobi in sličnosti, nam to omogoča, da neposredno, neizrekljivo in intuitivno poznamo in čutimo vsak Božanski Atribut, ki nam je dostopen, če so v našem notranjem vesolju ustvarjeni ustrezni pogoji za sprožitev procesa okultne resonance s subtilno vzvišeno energijo, značilno za božanski atribut.