MISA ali Gibanje za duhovno integracijo v absolutno (Movement of Spiritual Integration into the Absolute) je nevladno združenje, ki si prizadeva za spodbujanje pristnih duhovnih vrednot tisočletne tradicije joge.

MISA gradi učenje tisočletne discipline joge na tradicionalnih načelih in metodah, ki so jih v starodavnih jogijskih besedilih opisali veliki indijski modreci. Cilj MISE je zbrati bistvo vseh teh pristnih duhovnih naukov v duhu medsebojnega razumevanja in sprejemanja, jih izraziti v sodobni obliki in tako ustvariti povezavo med srci vseh duhovnih iskalcev na tem planetu.

Duhovni mentor Gibanja duhovne integracije v absolutno (MISA) je upokojeni učitelj joge Gregorian Bivolaru.

Po težkem obdobju, ko so bile v Romuniji prepovedane vse duhovne discipline, je Gregorian Bivolaru, ki je imel veliko izkušenj in pedagoškega znanja, uspel postaviti temelje današnji šoli MISA Yoga - največji šoli joge v Evropi. Ustanovljena je bila leta 1990 kot javna organizacija, vendar izhaja iz komunističnega obdobja, ko se je izvajala v majhnih krogih brez kompleksne strukture, kot jo ima danes.
Z vsemi dejavnostmi našega združenja si prizadevamo za popularizacijo prakse joge in znanja s področja vzhodne duhovnosti, tradicionalne ajurvedske medicine, alternativne medicine, vzhodne filozofije in kulture, šaivizma, parapsihologije, astrologije, alkimije, obrobnih ved, religije, duhovnega simbolizma, ezoteričnih ved, ki se jim približujemo teoretično in predvsem praktično.

Naš namen je zbirati, prevajati, urejati in objavljati koristne informacije, dela in knjige, ki se nanašajo na omenjena področja, ter skrbeti, da so zainteresirani na tekočem s tečaji usposabljanja, predavanji, simpoziji, delavnicami, seminarji in duhovnimi tabori. Zanimajo nas tudi raziskovalne dejavnosti na področju joge in ajurvede ter razvoj duhovnih ustanov in raziskovalnih centrov, v katerih lahko ljudje študirajo in prakticirajo te discipline.

Podpiramo socialno vključenost in si prizadevamo sodelovati s prostovoljci, ki v skladu z lokalnimi predpisi izvajajo dejavnosti in programe združenja. Verjamemo v moč ljudi, da odkrijejo svoje božansko bistvo, in si prizadevamo ustvariti potrebne pogoje za globoko in resnično samospoznanje.

 

Sistem poučevanja MISE

Celoten učni sistem MISE je usmerjen v poglobljeno razumevanje človeške narave, pri čemer se zavedamo tako njenih velikih možnosti kot tudi odgovornosti, ki jih ima kot duhovno bitje. Učenja so študentom na voljo na tedenskih teoretičnih in praktičnih tečajih, ki jih vodijo izkušeni inštruktorji, ki starodavna učenja predstavljajo na sodoben način, prilagojen zahodni miselnosti. Sčasoma so ti tečaji številnim ljudem pomagali izboljšati življenje v vseh pogledih, ohraniti ali si povrniti zdravje, doseči stanje harmonije in ravnovesja na vseh ravneh ter poglobiti duhovne vidike z doslednim, vztrajnim in navdušenim izvajanjem joge. Študenti joge prejmejo tudi tiskano gradivo s podrobno predstavljenimi informacijami, da bi zagotovili okvir za poglobljen študij.

Od leta 1990 je šola joge MISA odprla tečaje joge v več kot 250 mestih v Romuniji in 33 drugih državah; število simpatizerjev in tistih, ki so vadili ali vadijo jogo s šolo joge MISA, je ocenjeno na približno 35.000. Inštruktorji joge so izbrani na podlagi teoretičnih in praktičnih izpitov ter opravijo posebno usposabljanje.

Pod okriljem MISE poleg tedenskih tečajev joge potekajo še številne druge dejavnosti: izdajanje Revije Joga in mesečnega glasila, izdajanje številnih knjig, organizacija javnih predavanj, tečajev Kašmirskega Šaivizma, Ajurvede, Parapsihologije, Alkimije, Eneagrama, I Chinga, Kalačakre itd., organizacija simpozijev in jogijskih taborov, duhovnih tematskih razstav ter drugih dejavnosti, namenjenih prebujanju zavesti in pomoči ljudem pri polnem razvoju na vseh stopnjah.

Tako se MISA z vsemi svojimi dejavnostmi, programi, spisi in pobudami uveljavlja kot pristno duhovno gibanje z daljnosežnim uspehom, ki zagotavlja okvir za izvajanje in poglabljanje tradicionalnih duhovnih naukov na način, ki je dostopen sodobnemu umu, hkrati pa ohranja duhovno avtoriteto izvirnih naukov.

 

Duhovna linija

Z vidika tradicije joge so obsežni tečaji ezoterične joge, ki jih ponuja MISA, v skladu z Gupta Maha Siddha Jogo - ezoterično tradicijo visoke duhovne popolnosti in globoke, neizrekljive povezanosti z Bogom.

Z aktiviranjem in dvigovanjem neskončne notranje energije kundalini šakti v svojem bitju lahko jogi na Gupta Maha Siddha Jogi vstopi in ostane v neizrekljivem stanju občestva s sublimnimi višjimi energijami življenja in makrokozmične manifestacije. Prav zato lahko Gupta Maha Siddha Joga upravičeno velja za pravo umetnost življenja in doživljanja življenja na božanski način.

Posebno metodologijo tega nauka, ki je večinoma skrivnost, lahko uporabljajo le tisti jogiji, ki so sposobni nadzorovati in po mili volji dvigovati neskončno kolosalno okultno energijo Kundalini Šakti. Nato lahko neizrekljiva duhovna stanja, ki jih ponazarjajo s Kundalini Šakti, prenesejo na bitja drugih aspirantov.

Poleg pripadnosti tej tradicionalni liniji lahko rečemo, da so učenja Šole Ezoterične Joge MISA skušala združiti vse, kar je v znanih avtentičnih duhovnih tradicijah božansko navdihnjeno in temeljno, da bi vsakomur, ki je dovolj dovzeten in pripravljen, omogočila nove ali starodavne neposredne poti duhovne preobrazbe in uresničevanja, ki so čim bolj dostopne njegovi trenutni ravni.